Mélanie, SVE en Norvège - 12 mois

Mélanie

"SVE? - fir mech ass dat: nei Leit, nei Sproochen, nei Kulturen, aner Weltusiichten, aner Liewensastellungen, aner Iddien a vill iwwert sech selwer kenneléieren. Eng Chance déi een onbedengt notze soll! Et war wierklech schwéier vun dohanne fortzefueren, mee lo ass et awer och erëm schéin, fir heiheem ze sinn. Ausserdem ass et jo net fir laang. Am Hierscht geet et dann endlech op d'Uni. Dat gëtt och nach en Abenteuer!"  méi